Fun talk with Priyanka Karki and Keki Adhikari


Fun talk with Priyanka Karki and Keki Adhikari,Interviewee – Priyanka karki & Keki Adhikari,Interviewer – Utsav Rasaili,Camera – Uddav Rasaili.Video by mazzakotv.