PABFONE Town Hall Meeting Monday October 22 2018

पशुपतिनाथ वुध्द फाउण्डेशन अफ न्यू ईग्ल्याण्डको अत्यन्त जरूरी टाउनहल मिटीङबारे सम्वन्धित सबैलाई निमन्त्रणा ।

आदरणीय सल्लाहकारज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, बोडअर्फ डाईरेक्टरज्यूहरू तथा मासाच्यूसेट राज्यमा बसोबास गर्ने सम्मपूर्ण नेपाली भाषि महानुभाबहरू ।

पशुपतिनाथ वुध्द फाउण्डेशन अफ न्यू ईग्ल्याण्डको अत्यन्त जरूरी टाउनहल मिटीङ बसि निम्नानुसार बिषयहरूमा छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्ने भएको हुदाँ उपस्थितिको लागी सम्वधित सबैमा हार्दिक अनुरोध छ ।

अत्यन्त जरूरी टाउनहल मिटीङमा छलफल हुने बिषयः-

१ प्रर्पटी टाक्स फोर्सले हालसम्म गरेको कामको बारेमा छलफल र अनुमोदन ।

२ बेडफोर्ड (5 Alfred Cir Bedford, MA 01730 United States)टाउनको भबनमा गरीएको अफरका बारेमा अन्तिम निर्णय गर्ने बारे छलफल र अनुमोदन ।

३ विविध ।

टाउनहल मिटीङ हुने स्थान :-

हिमालयन विष्ठो
(Himalayan Bistro)
1735 Centre St,
West Roxbury, MA 02132

मिति :-अक्टोबर २२ तारेख सोमबार २०१८

समय :- साँझ ५ बजे देखि ।

धन्यबाद
महासचिबहरू
पशुपतिनाथ वुध्द फाउण्डेसन अफ न्यू-ईग्ल्याण्ड PABFONE
१८,अक्टोबर २०१८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *